ถ่ายบัตรชมพู

ถ่าย-บัตรชมพู-เริ่ม15พย2564

บัตรชมพูถ่ายได้แล้ววันนี้ เริ่มวันที่ 15 พย 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564ต่างด้าวที่อยู่ในมติ 20 สิงหาคม 2562, 4 สิงหาคม 2563, 10 พฤศจิกายน 2563 และ มติวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ให้ผ่อนผันต่างด้าวอยู่ได้จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการถ่ายบัตรชมพู?

ถ่ายบัตรชมพู

เอกสารที่ในการถ่ายบัตรชมพู

 1. แบบ บต.48 / บต.23 / บต.39 (เล่มน้ำเงิน)
 2. แบบ ท.บ. 1
 3. แบบ ท.บ. 2 (กรณีมีผู้ติดตาม)
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาทะเขียนบ้านพร้อมทำยินยอมของเจ้าบ้าน + สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 7. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน +สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเขียนบ้าน
  ของกรรมการผู้มีอำนาจเซ็น (กรณีบริษัท)
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างไม่ได้ดำเนินการเอง)
  **ถ่ายบัตรชมพู ต่างด้าวต้องไปด้วยพร้อมคนไทย 1 คน**
  ชำระค่าธรรมเนียม 80 บาท

Download เอกสารถ่ายบัตรชมพู

พาต่างด้าว-ไปถ่ายบัตรชมพู
นัดและรับถ่ายบัตรชมพู
รับบัตรชมพู
รับบัตรชมพู
add line
ติดคุณทวี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง