บริษัท นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานประเทศ จุลลกะ

about จุลลกะ
ประวัต-บริษัท-จุลลกะ-1

2556 – จดทะเบียนบริษัทในนาม “บริษัท จัดหางานจุลลกะ จำกัด”
บริการงานด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)
บริการพิสูจน์สัญชาติ / ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)
บริการที่ปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)
2558 – เริ่มมีการให้บริการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
บริการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย
ตามกระบวนการ MOU (พม่า ก้มพูชา)
จดทะเบียนบริษัทในนาม
2560 – “บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จุลลกะ จำกัด”
เพิ่มเงินประกันเป็นจำนวนงิน 5,000,000 บาท

ลูกค้าจุลลกะ

 

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222