Category Archives: ตรวจอัตลักษณ์

มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล กาญจนบุรี

ตรวจอัตลักษณ์ กาญจนบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษ […]

มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล นนทบุรี

เก็บตรวจคนเข้าเมือง นนทบุรี

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ ให้แรง […]

มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล สมุทรปาการ

เก็บข้อมูลอัตลักษณ์-สมุทรปราการ

ศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ของตรว […]

มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ตรวจคนเข้าเมือง เปิด ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธาน […]

มติ 28 กย 2564 ตรวจอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว กรุงเทพ

ศูนย์เก็บอัตลักษณ์ กทม

ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนมติครมวันที่ 28 กันยายน 2564 จะต้ […]