Category Archives: เกร็ดความรู้

ข้อมูล และ เกร็ดความรู้ ที่นายจ้างต้องรู้ก่อนที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว แบบถูกกฎหมายในประเทศไทย. 

10 สิ่งนายจ้างควรรู้ก่อน จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องทำอย่างไร 2565

จ้างแรงงานต่างด้าว

ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้างควรรู้10สิ่งนี้เพื่อที่จะ […]

มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ตรวจคนเข้าเมือง เปิด ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธาน […]

รายงานตัว90วัน ออนไลน์

รายงานตัว90ออนไลน์

รายงานตัว90วัน ออนไลน์ 2565 การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร […]

เอกสาร CI พม่า คือ อะไร

CI คืออะไร

เอกสาร CI คือ   เอกสาร CI คือ เอกสารรับรองบุคคล ย่ […]

แนะนําขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าว ล่าสุด มติ28 กย 2564

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว ล่างสุด

เนื่อหาเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าว ล่าสุด มติ28 ก […]