มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี

ตรวจคนเข้าเมือง เปิด ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ปทุมธานี สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ🇱🇦🇲🇲🇰🇭 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64

🏢 ณ บริเวณตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังสุดของที่ทำการ ตม.จว.ปทุมธานี
🕣 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.64 – วันที่ 31 มี.ค.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

📍เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้ท่านทำการจองคิวนัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข 📲 092-555-3215 เท่านั้น พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้ค่ะ
– ชื่อนายจ้างและหมายเลขโทรศัพท์
– จำนวนคนต่างด้าวที่จะมาเก็บอัตลักษณ์
– นัดหมาย วัน/เวลา ที่ท่านสะดวก
– ในวันนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านมาติดต่อเจ้าหน้าที่คัดกรองเอกสาร ก่อนถึงเวลานัด 5-10 นาทีค่ะ👮🏻‍♀️🔖

ขั้นตอนกาจัดเก็บอัตกษณ์ ปทุมธานี

📝 เอกสารประกอบการจัดเก็บอัตลักษณ์
1. ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี และเขียนหมายเลขโทรศัพท์นายจ้างให้ชัดเจน พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บต.50) หรือใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

เอกสารตรวจอัตลักษณ์ ปทุมธานี

📌 * เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น*

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่: 159 หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการ: 

วันพุธ 8:30–16:30

วันพฤหัสบดี 8:30–16:30

วันศุกร์

(วันรัฐธรรมนูญ)

8:30–16:30

เวลาทำการอาจแตกต่างกันไป

วันเสาร์ ปิดทำการ

วันอาทิตย์ ปิดทำการ

วันจันทร์ 8:30–16:30

วันอังคาร 8:30–16:30

โทรศัพท์: 02 147 5111

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222