มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล นนทบุรี

เก็บตรวจคนเข้าเมือง นนทบุรี

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนในจังหวัดนนทบุรี) เข้ามาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (มติ ครม. 28 ก.ย.64) ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค.65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 โดยขอความร่วมมือให้โทรจองคิวที่เบอร์ 02-408-2320 ต่อ 1 (งานแรงงาน 3 สัญชาติ) หรือส่งข้อความมาทาง Facebook ตม.จว.นนทบุรี สามารถนัดจองคิวได้ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

(เปิดให้บริการวันละ 200 คิว เพื่อลดการแออัดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ Covid-19)

แผ่นที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่: 954 หมู่ที่ 1 ซอย ร่วมมิตร ตำบล บางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

เวลาทำการ: 

ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 พฤ.

โทรศัพท์: 02 408 2320

CR: ตรวจคนเข้าเมืองจัดหวัดนนทบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222