มติ28 กย 2564 จัดหางานจังหวัดนครปฐม

มติ28กย64

มติ28 กย 2564 จัดหางานจังหวัดนครปฐม

แนวทางการยื่น มติ28 กย 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

มีแนวทางการยื่นขอใบอนุญาตทำงานอบต 39 รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน

สรุป 5 ขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

มติครมวันที่ 28 กันยายน 2564 จังหวัดนครปฐม

1.) นายจ้าง/คนต่างด้าวยื่นแบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวที่จัดหางาน

2.)นายจ้าง/คนต่างด้าวติดต่อจัดหางานเพื่อรับเอกสารใบอนุญาตทำงาน

3). นายจ้าง บุคคลธรรมดายื่นประกันสุขภาพ  นายจ้างบริษัทยื่นประกันสังคม

4) ชำระเงิน 1450 บาทให้สำนักงานจัดหางาน 

5)สำนักงานจัดหางานออกเล่มใบอนุญาตทำงาน(บต 39)

tel : 0651619195 คุณทวี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222