ประชุมเปิด ศูนย์ ทําพาสปอร์ต CI

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมCI

ทําพาสปอร์ต CI

ทําพาสปอร์ต CI

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแน่วทางเปิดศูนย์ ทําพาสปอร์ต CI พิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 2
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้ง ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ Mr. Aung Ko Zaw ทูตแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุม ตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

เพื่อแก้ไขปัญหาพาสปอร์ตพม่าขาด มติ 20 สค 62 , มติ 4 สค 63 และรองรับกลุ่ม มติใหม่ มติ 28 กย64

ข้อมูลจาก facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
แรงงานต่างด้าวทุกมติ ควรมีเอกสารประจําตัวบุคคล
1. บัตรประชาชน พม่า
2. ทะเบียนบ้าน พม่า
และหาก ศูนย์ ทําพาสปอร์ต CI เปิด นายจ้าง และ คนต่างด้าว ต้องรีบดําเนินการ ทําCI และ ตีวีซ่า ให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 1 สค. 2564
และวีซ่าจะไปหมด วันที่ 13 กพ 2566
5ศูนย์CIพม่า

5 ศูนย์ CI พม่า

  1. เชียงใหม่
  2. สมุทรสาคร
  3. สมุทรปาการ
  4. ชลบุรี
  5. ระนอง
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมCI
Video Conference

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

One thought on “ประชุมเปิด ศูนย์ ทําพาสปอร์ต CI

  1. Pingback: พาสปอร์ต CI พม่า คือ อะไร | บริษัท จุลลกะ จํากัด

Comments are closed.