ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวล่าสุด มติครมวันที่28กค2564

มติครมวันที่28กค2564แรงงานต่างด้าวล่าสุดให้นายจ้างรีบ ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย ได้ภายใน30วัน เริ่ม 1พย.2564-30พย.2564“ครม.” ไฟเขียวกระทรวงแรงงานตรวจเจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จับลงทะเบียนแรงงงานต่างด้าวทันที

หากเจ้าหน้าจัดหางานเจอ ต่างด้าวผิดกฎหมายให้จับขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย และ เก็บข้อมูลประวัติ และ ให้นายจ้างลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.มติครมแรงงานต่าวล่าสุดเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   

มติ ค รม แรงงาน ต่างด้าว ล่าสุด 2564
ลงทะเบียน ต่างด้าวผิดกฎหมาย

โดยมีกลุ่มแรงงานที่ต้อง ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย ดั้งต่อไปนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องดำเนินการดังนี้

(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวการอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ได้ดำเนินการตามมติครมเมื่อวันที่ 29 ..63 แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงานจากภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564
ถ่ายรูป-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
มติ 28 กันยายน 2564 แรงงานต่างด้าว
ตัวอย่างเอกสาร-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

1.ให้นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางาน

2.จัดหางานออกตรวจภายใน3ทําการเละถ่ายรูปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

3.ให้นายจ้างหรือผู้รับมอบอํานาจ.มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาทค่าธรรมเนียม1,350+100บาท

4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วให้นายจ้างไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคมหรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี และตรวจสุขภาพ ภายใน 31มีค2565

5.พาแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 31มีค2565

6.จัดทําพาสปอร์ต และตรวจลงตราวีซ่า(ค่าวีซ่า 1,900บาท) (ภายใน1สค2565)การอนุญาตจะได้ถึง13กพ2566

7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง (ภายใน13กพ.2566)

รวมแบบform การยื่นขึ้นทะเบียนต่างด้าวมติ28กย2564 ทั้งหมด

เอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับ ลงทะเบียน

เอกสารนายจ้าง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)ไม่เกิน6เดือน

สรุปค่าใช้จ่ายในการยื่น ลงทะเบียนต่างด้าว รอบ ล่าสุด มติ28 กย. 2564

  • ค่าใบอนุญาติทํางาน 1,450 บาท
  • ค่าตรวจโรค 1,000 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพ (นาย จ้างเป็นบริษัท 990 บาท หลังจากนั้นยื่นประกันสังคม ,นายจ้างบุคคล 1,600 บาท)
  • ค่าตีวีซา 1,900 บาท
  • ค่าบัตรชมพู 80 บาท

นายจ้าบริษัทรวม ( 5,420 บาท)

นายจ้างบุคคลรวม ( 6,030 บาท)

หมายเหตุยังไม่รวม ค่าเล่มพาสปอร์ต

ใบอนุญาตินําเข้าคนต่างด้าว
จดทะเบียนกับกรมจัดหางาน ใบอนุญาตนําเข้าคนงานต่าง (นจ.0058/2560)
ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 2563
ขึ้นทะเบียนต่างด้าว-2563
ขึ้นทะเบียนมติ4
ขึ้นทะเบียนมติ4

 

ให้คำปรึกษาดีมากค่ะ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ประสานงานง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลาเลย ประทับใจค่ะ..
YingYing Thamonrat
ประทับใจมากค่ะ ให้คำแนะนำดีมากสำหรับผู้เริ่มต้นงานต่างด้าว การบริการดีเยี่ยมต้องใช้ซ้ำ
Venus Ruxky / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
lookhmee ka
บริการดีมากคะความรับผิดชอบสูง
Lookhmee ka

facebook review

tel : 0651619195 คุณทวี

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222