ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวล่าสุด มติครมวันที่28กค2564

มติครมวันที่28กค2564แรงงานต่างด้าวล่าสุดให้นายจ้างรีบ ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย ได้ภายใน30วัน เริ่ม 1พย.2564-30พย.2564“ครม.” ไฟเขียวกระทรวงแรงงานตรวจเจอแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จับลงทะเบียนแรงงงานต่างด้าวทันที

หากเจ้าหน้าจัดหางานเจอ ต่างด้าวผิดกฎหมายให้จับขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย และ เก็บข้อมูลประวัติ และ ให้นายจ้างลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.มติครมแรงงานต่าวล่าสุดเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   

มติ ค รม แรงงาน ต่างด้าว ล่าสุด 2564
ลงทะเบียน ต่างด้าวผิดกฎหมาย

โดยมีกลุ่มแรงงานที่ต้อง ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว ผิดกฎหมาย ดั้งต่อไปนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องดำเนินการดังนี้

(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวการอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ได้ดำเนินการตามมติครมเมื่อวันที่ 29 ..63 แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงานจากภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564
ถ่ายรูป-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว
มติ 28 กันยายน 2564 แรงงานต่างด้าว
ตัวอย่างเอกสาร-ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

1.ให้นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางาน

2.จัดหางานออกตรวจภายใน3ทําการเละถ่ายรูปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

3.ให้นายจ้างหรือผู้รับมอบอํานาจ.มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาทค่าธรรมเนียม1,350+100บาท

4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วให้นายจ้างไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคมหรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี และตรวจสุขภาพ ภายใน 31มีค2565

5.พาแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 31มีค2565

6.จัดทําพาสปอร์ต และตรวจลงตราวีซ่า(ค่าวีซ่า 1,900บาท) (ภายใน1สค2565)การอนุญาตจะได้ถึง13กพ2566

7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง (ภายใน13กพ.2566)

รวมแบบform การยื่นขึ้นทะเบียนต่างด้าวมติ28กย2564 ทั้งหมด

tel : 0651619195 คุณทวี

เอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับ ลงทะเบียน

เอกสารนายจ้าง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)ไม่เกิน6เดือน

สรุปค่าใช้จ่ายในการยื่น ลงทะเบียนต่างด้าว รอบ ล่าสุด มติ28 กย. 2564

  • ค่าใบอนุญาติทํางาน 1,450 บาท
  • ค่าตรวจโรค 1,000 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพ (นาย จ้างเป็นบริษัท 990 บาท หลังจากนั้นยื่นประกันสังคม ,นายจ้างบุคคล 1,600 บาท)
  • ค่าตีวีซา 1,900 บาท
  • ค่าบัตรชมพู 80 บาท

นายจ้าบริษัทรวม ( 5,420 บาท)

นายจ้างบุคคลรวม ( 6,030 บาท)

หมายเหตุยังไม่รวม ค่าเล่มพาสปอร์ต

ใบอนุญาตินําเข้าคนต่างด้าว
จดทะเบียนกับกรมจัดหางาน ใบอนุญาตนําเข้าคนงานต่าง (นจ.0058/2560)
ขึ้นทะเบียนต่างด้าว 2563
ขึ้นทะเบียนต่างด้าว-2563
ขึ้นทะเบียนมติ4
ขึ้นทะเบียนมติ4

 

ให้คำปรึกษาดีมากค่ะ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ประสานงานง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลาเลย ประทับใจค่ะ..
YingYing Thamonrat
ประทับใจมากค่ะ ให้คำแนะนำดีมากสำหรับผู้เริ่มต้นงานต่างด้าว การบริการดีเยี่ยมต้องใช้ซ้ำ
Venus Ruxky / บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
lookhmee ka
บริการดีมากคะความรับผิดชอบสูง
Lookhmee ka

facebook review

tel : 0651619195 คุณทวี

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222