บริการ ถ่ายพาสปอร์ต CI

บริการทําพาสปอร์ต CI

พาสปอร์ตเล่มเขียวหมดอายุสามารถต่อได้แล้ววันนี้ เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2565, บริษัท จุลลกะ เรามีให้บริการ เปลี่ยนพาสปอร์ CI ย้ายดวงตราวีซ่า ขยายวีซ่า ให้น้องๆต่างด้าวที่เล่มพาสปอร์ต CI หมดอายุ ก่อนและหลัง 31-3-65 ประหยัดเวลานายจ้างไม่ต้องลองผิดลองถูก นายจ้างแค่เตรียมเอกสารที่เหลือบริษัททําให้ทั้งหมดจนได้รับเอกสารCI เล่ม รับประกันได้เล่มแน่นอน ด้วยประสอบการ 8ปี และ ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ใช้บริการบริษัทถูกกฎหมาย สบายใจได้เอกสารชัวร์

ขั้นตอนการ ถ่ายพาสปอร์ต CI (พาสปอร์ต CI สีเขียว)

จัดส่งพาสปอร์ตเล่มเก่าเพื่อจองคิว
บริษัทนัดถ่ายเล่มที่ศูนย์ที่จองคิว

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI (พาสปอร์ต CI สีเขียว)

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คนละ 7,000 บาท

ถ่ายพาสปอร์ต Ci

วิธีการชำระเงิน แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 3,500 บาท
2. อีก3,500 ชําระวันนัดทําเล่มที่ ศูนย์ CI

tel : 0651619195 คุณทวี

สิ่งที่ได้รับ

  • จองคิวที่ 7/11
  • ตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าศูนย์
  • พาสปอร์ต CI เล่มใหม่
  • ย้ายดวงตราวีซ่า
  • ตีวีซ่าถึง 13/2/66

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

%d bloggers like this: