แนะนําขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าว ล่าสุด มติ28 กย 2564

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว ล่างสุด

เนื่อหาเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าว ล่าสุด มติ28 กย 2564

  1. สรุป5ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติบัตรชมพูล่าสุดมติวันที่28กย2564
  2. 4ขั้นตอนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร มติ28กย ล่าสุด
  3. ขั้นตอนการทำบัตรชมพู(รอบล่าสุด)​เข้าใจง่ายนายจ้างก็ยื่นเองได้
  4. สรุปค่าใช้จ่ายมติ28กย2564แรงงานผิดกฎหมาย [นายจ้างยื่นเอง]
  5. update ขึ้นทะเบียนต่างด้าว มติวันที่28กย2564

สรุป5ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติบัตรชมพูล่าสุดมติวันที่28กย2564

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ บัตรชมพู ล่าสุด มติวันที่ 28 กย 2564 “ครม.” ไฟเขียวกระทรวงแรงงานตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที วันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางานเรียบร้อยเเล้ว 2.จัดหางานออกตรวจ เเละถ่ายรุปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3.ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอํานาจ. มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาท ค่าธรรมเนียม1350+100บาท 4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว ให้ไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคม หรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี ตาม ที่กรมกำหนด 5.พอประทับตราในใบอนุญาตเเล้ว ให้นำใบเเพทย์เเละวีซ่ามาภายใน 31มีค2565 6.เเรงงานไปตรวจ6โรค,เก็บอัตลักษณ์บุคคล เเละไปขอ.ตรวจลงตรา.วีซ่า…(ภายใน1สค2565) การอนุญาต.จะได้ถึง13กพ2566 7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง


วิธีลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร มติ28กย2564

1. Download file ทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (namelist) 2.ลงประวัตแรงงานต่างด้าว 3. Upload file ทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (namelist) 4. Check และตรวจสอบว่าข้อมูลถึง จัดหางานสมุทรสาคร เพื่อนําแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ ด้วยมติครม 28 กย 2564


ขั้นตอนการทำบัตรชมพูรอบล่าสุดเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1.นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางานเรียบร้อยเเล้ว 2.จัดหางานออกตรวจ เเละถ่ายรูปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว (ตัวอย่างการถ่ายรูปแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดเก็บประวัติ) ตัวอย่างแบบลงทะเบียน 3.ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอํานาจ. มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาท ค่าธรรมเนียม1,350+100บาท 4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว ให้นายจ้างไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคม หรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี และตรวจสุขภาพ ภายใน 31มีค2565 5.พาแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 31มีค2565 6.จัดทําพาสปอร์ต และตรวจลงตราวีซ่า(ค่าวีซ่า 1,900บาท) (ภายใน1สค2565) การอนุญาตจะได้ถึง13กพ2566 7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง (ภายใน13กพ.2566)


สรุปค่าใช้จ่ายในการยื่น ลงทะเบียนต่างด้าว รอบ ล่าสุด มติ28 กย. 2564

  • ค่าใบอนุญาติทํางาน 1,450 บาท
  • ค่าตรวจโรค 1,000 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพ (นาย จ้างเป็นบริษัท 990 บาท หลังจากนั้นยื่นประกันสังคม ,นายจ้างบุคคล 1,600 บาท)
  • ค่าตีวีซา 1,900 บาท
  • ค่าบัตรชมพู 80 บาท

นายจ้าบริษัทรวม ( 5,420 บาท)

นายจ้างบุคคลรวม ( 6,030 บาท)


ใบคำขออนุญาตทำงานหาเลขใบอนุญาตทำงานไม่เจอ

ฟังทางนี้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ28กย2564 บอกทุกขั้นตอนไม่กัก | พี่วี บัตรต่างด้าว การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สําคัญที่สุดคือข้อมูล และ ทําให้ตรงเวลา ห้ามหลุดแม้แต่ขั้นตอนเดียว พี่วี บัตรต่างด้าว ตั้งใจ update ข้อมูล ให้กับ นายจ้าง และ น้องๆ ต่างด้าว แบบ ไม่กักข้อมูล เรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว ถามพี่วี บัตรต่างด้าว อย่าคิดเอาเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222