แบบคําร้องยื่น จัดหางาน ปรกครอง ตรวจคนเข้าเมือง

แบบformต่างด้าว

แบบคําร้องยื่น จัดหางาน ปรกครอง ตรวจคนเข้าเมือง

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

ตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

One thought on “แบบคําร้องยื่น จัดหางาน ปรกครอง ตรวจคนเข้าเมือง

  1. Pingback: ถ่ายบัตรชมพูของคนต่างด้าว เอกสารที่ต้องใช้ มีอะไรบ้าง

Comments are closed.